Kullanım Şartları

 1. Taraflar
  
  İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer  parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu EKOPAY  Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), EKOPAY  ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması  amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda,  Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
  
 Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu,  içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve  taahhüt eder.

Kişisel Veri: Web Sitesi’ne üye olmak amacıyla, Kullanıcı/Üye’nin kendi rızasıyla dijital ortamda Ekopay.com bünyesine ait şirketlerin sağladığı ad, soyad, e-posta adresi, yaş ve cinsiyet bilgileri ile Web Sitesi’ne sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda, Kullanıcı/Üye’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı/Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen her türlü kişisel bilgiyi;

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

Kullanıcı/Üye: Ekopay.com tarafından talep edilen bilgileri kendi rızasıyla eksiksiz sağlayarak ve işbu Sözleşme’yi kabul ederek Web Sitesi’ne üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Web Sitesi’ne giriş yapabilen, işbu Sözleşme’nin tarafı olan kullanıcı, oyuncu da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kişi/kişileri ifade etmektedir.

2. EPİN kartları, alıcısına internet üzerinden güvenli ödeme imkanı sağlayan ön ödemeli bir karttır. Bu karta sahip olan nihai tüketici bu kartın kullanım alanlarını kendi insiyatifine göre belirler. Firmamızdan alınan bu kartların kullanıldığı yerler yasal olmalı ve sanal ortamda sadece yasal alışverişler için kullanılmalıdır. Aksi taktirde bu kartların yasal olmayan sitelerde kullanılması kartı tasarlayan, üreten ve satan kişi, kurum ve kuruluşları kesinlikle bağlamaz. Kartın kötü niyetli ve yasal olmayan ortamlarda kullanılmasından doğacak hukuki sonuçlardan Firmamız kesinlikle sorumlu değildir.

Epin şifresi ile ödemesi gerçekleştirilen ürünler veya hizmetler ile bunların sağlayıcıları, satıcıları üzerinde denetime sahip değildir. Şirketimiz, birlikte iş yaptığınız Satıcının bir işlemi gerçekten tamamlayacağının veya bunun için yetki sahibi olduğunun garantisini veremez.


– Şirketimizden temin ettiğiniz , Epin ve Neosurf Kartı kullanımınıza ilişkin işlemlerinizde, kullanım amacınız göz önünde bulundurulmaksızın ilgili kanunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nın şartlarına bağlı kalmanız gerekir.


– Şirketimizden satın aldığınız, Epinleri şu faaliyetler için kullanamazsınız : T.C ’yasaları gereğince Bu kartlar ile “Bahis, Kumar” ve oynamak  kesinlikle yasaktır.

 

3.Müşteri, EKOPAY’ya yani ekopay.com üzerinden işlem yapabilmek için iş bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.

4. Bu sözleşme sanal ortamda oluştuğu için, Müşteri’nin ilk işlem talebinin (İşlem yapılmadan önce) alınması ve bu talebin de Şirketimiz tarafından kabulü ile Sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler Müşteri’nin ilk işlemini yapabilmek için talepte bulunmadan önce www.ekopay.com sitetesindeki “Görüşmeyi Başlat” butonuna basması ile yürürlüğe girer.

5. www.ekopay.com iş bu Sözleşme’yi gerek gördüğü durumlarda tek taraflı olarak değiştirme, tadil etme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

6. www.ekopay.com daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

7. Müşteri, www.ekopay.com vasıtasıyla alacağı hizmetlerin bedelini Firmamiz belirleyip bildireceği banka hesaplarına EFT/havale yapmak suretiyle ödeyecektir.

8. EKOPAY  tüm Müşteri’lerinin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9. EKOPAY ekopay.com her zaman için tek taraflı olarak Müşteri’ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. Müşteri iş bu tasarrufu peşinen kabul eder.

10. Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca Müşteri bu durum sonucunda EKOPAY‘in uğrayacağı tüm maddi/manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

11. Müşteri, www.ekopay.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, www.ekopay.com'un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı iş bu Sözleşme ‘yi onaylayarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. EKOPAY; www.ekopay.com tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet hizmetleri sağlayıcısından, Türk Telekom, Avea, Türkcell, Vodafone veya Elektrik idareleri ve benzeri kurumlardan kaynaklanan teknik sorunlar, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı Ekopay.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve problemsiz hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmez, edemez.

13. İşbu Sözleşme notere onaylatılmış olup aslının aynısıdır. İki taraf ta bu Sözleşme’yi kayıtsız şartsız kabul eder. İşbu Onüç (13) maddeden ibaret olan Sözleşme genel prensipleri ile aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.

 14:) Ekopay.com Sistem işleticisi, ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu değildir.

15:)   8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları
  
  a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda EKOPAY yeni  kod yollamakla yükümlü değildir.
  
  b) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan EKOPAY Sorumlu  değildir

 

16:) 

Firmamızdan satın aldığınız Epin'ler ile  şu faaliyetler için kullanamazsınız :

Yasaklanan Faaliyetler 

  1. Yasaları, yönetmelikleri, kararnameleri veya düzenlemeleri ihlal eden faaliyetler.
  2. Narkotik, steroid, belirli kontrollerden geçirilen maddeler veya tüketici güvenliğini tehlikeye atabilecek diğer ürünler, uyuşturucu malzemeleri, kişileri yasa dışı eylemler konusunda cesaretlendirecek, bu tür eylemlere teşvik edecek veya bu konuda bilgilendirecek ürünler, dijital ve sanal ürünler dahil olmak üzere çalıntı ürünler, bir suça ilişkin nefret, şiddet, hoşgörüsüzlük veya parasal suistimali destekleyen ürünler, müstehcen olarak değerlendirilen ürünler, telif haklarını, ticari marka haklarını, açıklık veya gizlilik haklarını veya herhangi bir hükümetin yasalarınca korunan diğer mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler, cinsel eğilimlere yönelik malzemeler veya hizmetler, mühimmat, ateşli silahlar veya ateşli silah parçaları ve aksesuarları ya da geçerli yasalarca düzenlenmiş bazı silahlar ve bıçakların satışı ile ilgili işlemler.
  3. Yürürlükteki yasaları ihlal ederek üçüncü tarafların kişisel bilgilerini ifşa eden, saadet zincirlerine, ve diğer “hızlı zengin olma” planlarına ya da bazı çok düzeyli pazarlama programlarına ilişkin, gelir veya loto sözleşmelerine, taksit sistemlerine, sınır ötesi bankacılık veya kredi kartı borçlarını finanse etme veya yeniden finanse etmeye ilişkin, satıcının ürün üzerinde denetimi veya sahipliği olmadan önce ürünlerin satılmasına ilişkin, mağazalar yerine ödeme alan ödeme işleyicilerine ilişkin, seyahat çekleri veya banka havalelerine ilişkin, döviz bozmaya veya işletmelerin çeklerini bozdurmaya ilişkin işlemleri veya kredi düzeltmeye veya borç takası hizmetleri, kredi işlemleri veya sigorta faaliyetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi.
  4. Resmi kurumlar tarafından dolandırıcılık amaçlı olabileceği belirlenen ürünlerin veya hizmetlerin satılması.
  5. Müşterilerin özellikle bu tür faaliyetlere yasal olarak izin verilen yargı yetki bölgelerinde bulunmadığı, kumarhane oyunları, spor iddiaları, at yarışları ve benzeri yarışlar, piyango biletlerikumarın, beceri yarışmalarının (yasal olarak piyango tanımı olsun olmasın) ve piyangoların kullanıldığı diğer girişimler dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, bir giriş ücreti ve ödülü olan kumar, oyun ve/veya başka herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmesi.

İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitenin ve şirketimizin sağladığı hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu kullanım koşullarını, yasal uyarıyı kabul eder ve yasaklanan faaliyetlere riayet edeceğini, aksi durumda tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

17:) Kullanıcının Kartın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart/ cüzdan bilgilerin kendisine iletildiği andan itibaren başlar.

 

18:) Epin'in kurum politikaları veya ilgili mevzuat çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da kart sisteminin suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Ekopay.com'da üyeliğinizi durdurabilir.

 

19:) Kullanıcı hesabının 3. kişi veya kurumlara kullandırılması eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden Ekopay’a karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.

- İşbu madde kapsamında bahsi geçen her nevi yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir. 

20:) Kullanıcı söz konusu epin'i yalnızca ONLINE OYUN sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerinden ürün ve/veya hizmet satın alınması amacıyla kullanabilir. (Örn: oyunlarda ihtiyaç duyulan araç veya gereçlerin satın alınması) Bu alan dışında başka herhangi bir ürün ve/veya hizmetin alımı için kullanılması, takas/transfer edilmesi yasaktır.

 

21:) Kullanıcılar işbu 5. Madde kapsamında bahsi geçen hizmetlerin kullanımı için Ekopay’a kayıt olunan telefon numarası ile her işlemde taraflarına gönderilecek SMS’leri, bildirimleri, benzeri sebeplerden dolayı alacakları aramaları kabul ederler.

22:)   7. Teslimat Süreleri
  
 Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içersinde hızlı satışlar sonunda  stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde EKOPAY tarafından tutulmakta  ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.

23:) Sunduğumuz hizmet/mal/kod yasal olmayan sitelerde siteler ve uygulamalarda kullanılamaz. Bütün bunları yaptığınız takdirde doğacak olan zarardan kart satan sistemimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

24:) Sunduğumuz hizmet/mal/kod, 93378 sayılı Kabahatler kanununda ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak vasıflandırılan işlem için kullanılamamaktadır.

25:) Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitenin hizmetinden yararlanmayı kabul eden herkes bu kullanım koşullarını, yasal uyarıyı kabul eder. Aksi durumda tüm hukukî ve cezaî sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

 

8. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI

 KULLANICI, İŞBU SÖZLEŞME’YLE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK KULLANICI’NIN HATASI İLE İLİŞKİLİ ŞEKİLDE VEYA KULLANICI’NIN EKOPAY HİZMETLERİNİ KULLANIMINDAN YAHUT KÖTÜYE/HATALI KULLANIMINDAN KAYNAKLI BİÇİMDE; SİTE GİZLİLİK İLKELERİ VEYA DİĞER BELGE VE KURAL DÖKÜMANLARINI İHLAL ETMESİNDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN HER NEVİ DAVALAR, İDDİALAR, ZARARLAR, KAYIPLAR, SORUMLULUKLAR VE MASRAFLARA KARŞI, BUNLARIN TAMAMININ BİZZAT VE TEK BAŞINA KENDİSİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞINI VE EKOPAY’İ BU NEVİ GİDERLERDEN MUAF KILACAĞINI KABUL EDER.

SMS 

Ekopay.com'da üye olduktan sonra Buna ek olarak alınan epin kodları için kayıtlı eposta adresine eposta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Müşteriye satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, E-pin alım satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. Eposta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, Ekopay.com'un ekstra servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden Ekopay.com hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda havayolu firması SMS, eposta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek e-pin satın alımı ile ilgili değişiklikleri Kullanıcı / Üye’ye bildirebilir, bu durumda Ekopay.com'un e-pin kartlar hakkında kullanımı ve  en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları öncelikle dikkate alınmalıdır. 

Kişi Ekopay.com'a üye olduğunda sms, kampanya , bilgilendirme gibi duyuruları almayı kabul eder, iptali için turkiye.gov.tr üyelik panelinden veya müşteri hizmetlerini arayarak veya kendine gelen sms iptal mesajından yararlanabilir.

 

YASAL BİLGİLENDİRME

Paykwik olarak adlandırılan NEOSURF Bünyesinde bulunan bu ödeme kartı alırken ve kullanırken belli başlı kurallara uymak hem Firma olarak biz komisyoncunun ve siz müşterilerin uyması gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar Ticaret Bakanlığı ve Spor Bakanlığı Tarafından Alınmış Uyulması Gereken Kurallardır.

Sitemizden satmış olduğumuz Neosurf kodlarını sadece metin2, darkobit, farmwille, gta, haribo gibi onlıne oyunlar ve amazon.fr gibi alışveriş sitelerinde kullanmanız gerekmektedir. Aksi Taktirde T.C.K 7258 Sayılı yasaya muhalefet göstermekten yargılanırsınız. Her ne kadar kredi kartı gibi sanal kart olarak nitelendirilsede, bu kart, elektronik para aktarım araç ve amacı olarak kullanılamaz. Kredi kartı, veya sanal paralar ile illegal yasalara kayıtsız sitelerden alışveriş yapmak tamamen siz kullanıcıların sorumluluğundadır. Bir diğer husus ise son zamanlarda karşımıza çıkmakta olan sazan sarmalı olarak nitelendirilen dolandırıcılık yöntemidir. Bu durumlarda tamamen sorumluluk banka, parayı gönderen ve banka hesap sahibi arasında dır. Bizler firma olarak müştelerilerin iletmiş olduğu kimlik beyanına göre hareket eder ve ödeme alındıktan sonra faturanızı kesmek ile yükümlüyüz. Dileyen şahıslar bu faturayı ibraz ederek bankalara veya 2.3. sahışlara karşı yasal savunma hakkını kullanabilirler.

Firmamızın sitesinden alışveriş yapan herkes kendi kimlik ve telefon bilgileri ile alışveriş yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi taktirde firmamızdan hiç bir yasal hak talebinde bulunamazlar.

Ekopay app
Online oyun E-Pinleri almanın en kolay yolu
ekopay mobil ile tanışın
Sms gönderimi ücretsizdir
ekopay-app